پلاک 14
دستنوشته ها ی یک خبرنگار

توی صحن گوهرشاد نشسته بود وبه حرم خیره شده بود وهنوز توی این فکربود که جرا باید برای اومدن به حرم  جادر سرش کنه مگه امام رضا(ع) کسی که مانتویی باشه رو نمیپذیره ؟!

توهمین فکرا بود که یه روحانی رو دید که یه گوشه حرم نشسته بدون معطلی بلند شد و رفت سراغش .

حاج آقا ببخشید .

حاجی سرش رو از کتاب دعا بلند کرد و بایه نگاه آروم رو به دختر گفت : سلام دخترم .بفرمائید.

دختر: حاج آقا جرا باید من جادر سرم کنم ؟مگه امام رضا(ع) مانتویی ها رو قبول نمیکنه ؟ اصلا من ازاینجا که برم بیرون این جادر رو ازسرم برمیدارم .حالا جادر سرکردنم اینجا خیرش جیه؟ شما میتونی منو قانع کنی که جرا باید جادرسرم کنم ؟

حاجی یه لبخند معنی داری به دختر زد و گفت : دخترم برای جی اومدی حرم امام رضا(ع)؟

دختر: خب معلومه اومدم زیارت آقا
ادامه مطلب


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 مرداد 1392 توسط علی جعفری

برچسب ها: حجاب حرم امام رضا زیارت شفاعت مادر 

امروزتوی مسجد گوهرشاد نشسته بودم یکطرفم یه پیرمرد شهرستانی نشسته بود که البته سرزبون داشت بهش نمیومد آدم ساده ای باشه .طرف دیگه م هم یکی ازاینهایی بود که وقتی میخواست نماز بخونه مثلا میگفت :خدایا نیت میکنم که 4رکعت نماز ظهربخوانم به امامت فلان کس برای رضای تو...یا اینکه تمام حروف رو باید ازمخرج اصلی مثلا ادا میکرد .بعد ازدعا و کمی درد ودل وقت نماز که شد نگاهم به جورابام افتاد و متوجه شدم بجای جوراب خودم ،جوراب برادرمو اشتباه آوردم امکان تماس که اون موقع ازحرم نداشتم ونمیدونستم هم که راضی هست یا نه برای همین تصمیم گرفتم ازپام درش بیارم که بخاطر یه جوراب نمازمو ازدست ندم .همزمان بامن این آقایی که خیلی با وسواس نماز میخوند هم جورابشو ازپاش درآورد. یه باره چشمم به این پیرمرده افتاد که داشت به ما نگاه میکرد.
ادامه مطلب


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 خرداد 1391 توسط علی جعفری

برچسب ها: گوهرشاد حرم امام رضا ساده گی  نماز  اعتقاد خرافات 

 

 
دراین ماجرا امام خمینی (ره)و آیت الله شبیری زنجانی دردیداری با شیخ حسنعلی نخودکی از ایشان تقاصای علم کیمیا مینمایند ولی ایشان پاسخ میدهند:اگر ما «کیمیا» به شما بدهیم و شما تمام کوه و در و دشت را طلا کردید آیا قول می دهید که به جا استفاده کنید و آن را حفظ کنید و درهر جائی به کار نبرید؟امام دراین لحظه سر به زیر انداختند و با تفکری میگویند: نه نمی توانم چنین قولی بدهم...ادامه مطلب


نوشته شده در تاریخ شنبه 3 دی 1389 توسط علی جعفری

برچسب ها: حسنعلی نخودکی کیمیا حرم امام رضا سوره طلاق امام خمینی شبیری زنجانی 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 9 صفحه بعد
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin